Nasza biblioteka wzbogaci się o rewolucyjne urządzenia!

Nasza biblioteka wzbogaci się o rewolucyjne urządzenia!

Biblioteka Publiczna w Jerzmanowej została jednym z laureatów kolejnej edycji programu dobrosąsiedzkiego „Wzmocnij Swoje Otoczenie”! Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w wysokości 24 tys. złotych, biblioteka zostanie wyposażona w interaktywny ekran oraz ścianę multimedialną – rewolucyjne urządzenie, które przekształca każdą ścianę i podłogę w interaktywny obraz, tworząc dynamiczne centrum edukacji i zabawy. To innowacyjne rozwiązanie pozwoli na organizowanie różnorodnych zajęć edukacyjnych i interaktywnych prezentacji, które przyciągną zarówno młodszych, jak i starszych użytkowników. 

Oprócz nowoczesnych urządzeń, biblioteka wzbogaci się o roboty Photon i Dash Wonder, które będą wykorzystywane podczas warsztatów dla dzieci i młodzieży. Te interaktywne roboty uczą programowania i rozwijają kreatywność poprzez zabawę. Dodatkowo, biblioteka planuje organizować warsztaty z wykorzystaniem klocków LEGO, co pozwoli na rozwijanie umiejętności technicznych i inżynierskich w przyjazny i atrakcyjny sposób. Dzięki tym inwestycjom, Biblioteka w Jerzmanowej stanie się centrum nowoczesnej edukacji i technologii w regionie. Nowe wyposażenie umożliwi organizację różnorodnych zajęć, warsztatów i spotkań, które będą dostępne dla wszystkich mieszkańców. Projekt ten nie tylko wzbogaci ofertę biblioteki, ale również przyczyni się do rozwoju umiejętności cyfrowych i kreatywności wśród dzieci i dorosłych.

„Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na  których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą  infrastrukturę.  Celem programu jest wsparcie projektów związanych z  rozwojem lokalnej  infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc  w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do  znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę. W sześciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 1050 grantów o łącznej wartości prawie 22 mln  złotych. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach  internetowych  https://www.wzmocnijotoczenie.pl,  https://www.energetycznykompas.pl. 

POMOC
Close