Czwartki z książką – biblioteka poleca!

Czwartki z książką – biblioteka poleca!

W 100 rocznicę urodzin Wielkiego Polaka, Jana Pawła II Biblioteka w Jerzmanowej przedstawia książki napisane zarówno przez samego Jana Pawła II jak i o Nim. W zasobie biblioteki znajdują się najważniejsze teksty Papieża Polaka: encykliki, przemówienia i homilie z pielgrzymek do Polski, utwory poetyckie i dzieła literackie Karola Wojtyły oraz książki o życiu i nauczaniu Papieża.

           W szczególności polecamy książkę „ Jan Paweł II sięgając ponad granicami” Domu Wydawniczego Rebis. Dziennikarze Agencji Reutera – autorzy albumu „Jan Paweł II – sięgając ponad granicami” nie zawiedli czytelników. Albumów ze zdjęciami Papieża wydano na świecie dziesiątki tysięcy, jednak w tym przypadku mamy do czynienia z fotografiami reporterskimi na najwyższym poziomie! Kapitalne zdjęcia dokumentujące najważniejsze momenty w całym 25-letnim pontyfikacie, pełne nierzadko sytuacyjnego humoru i uroku. Myliłby się jednak ten, kto przypuszczałby, że skoro są to fotografie reporterskie i prasowe, to znaczy, że są bezduszne. Prawdziwa świetna fotografia pokazuje coś więcej niż sam obraz, oddaje atmosferę chwili, ruch powietrza, zapach, oddechy ludzi stojących poza kadrem –tak jest właśnie w tym przypadku.

Mimo że portrety Jana Pawła II są niewątpliwie największą atrakcją tej książki, to znajdziemy tutaj też coś do czytania. Teksty dziennikarzy Agencji Reutera, w tym Philipa Pullella, rzymskiego korespondenta, który towarzyszył Papieżowi w ponad 70 podróżach zagranicznych, pokazują postawy Ojca Świętego wobec komunizmu, praw człowieka, pojednania między wyznaniami czy innych drażliwych tematów. Ciekawostką może być fakt, że o napisanie słowa wstępnego do tego ważnego wydawnictwa poproszono… Michaiła Gorbaczowa i Lecha Wałęsę.

POMOC
Close