Mikołajkowy konkurs plastyczny!!!

Mikołajkowy konkurs plastyczny!!!

Mikołajkowy konkurs plastyczny „ Mikołaj oczami dziecka”

Wszystkie dzieci kochają Świętego Mikołaja i nie mogą się doczekać jego odwiedzin. Aby umilić czas niecierpliwego oczekiwania zapraszamy dzieci do wzięcia udziału w mikołajkowym konkursie plastycznym ” MIKOŁAJ OCZAMI DZIECKA”

Zasady konkursu

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Jerzmanowa.

1.Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać z dowolnych materiałów oraz dowolną techniką rysunek w formacie A4 przedstawiający postać Mikołaja. Na odwrocie pracy należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy (dziecka), wiek, telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna.

2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

– kategoria I – dzieci w wieku 3 i 4 lat

– kategoria II – dzieci w wieku 5 i 6 lat

Kryteria oceniania:

– zgodność pracy z tematem,

– pomysłowość i oryginalność,

– estetyka wykonanej pracy

3.Prace należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowej ul. Głogowska 19b, lub do Filii Biblioteki w Jaczowie, ul. Główna 1 –do dnia 15 grudnia 2020r. Dodatkowych informacji udzielają bibliotekarze pod numerem telefonu 768312287 lub 767521582.

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem przez uczestnika zasad konkursu, w tym zgodą na opublikowanie pracy wraz z danymi autora pracy (dziecka).

5. O wygranej w konkursie poinformujemy telefonicznie, uzgodniony zostanie wówczas sposób odebrania nagrody.

ZAPRASZAMY – CZEKAJĄ NAGRODY!!!

POMOC
Close