Patron Roku 2022 – Ignacy Łukasiewicz cz. II

Patron Roku 2022 – Ignacy Łukasiewicz cz. II

W dniach od 6-8 kwietnia 2022r. odbyły się spotkania z uczniami klas I, II i III ze Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej.

Spotkania dotyczyły Ignacego Łukasiewicza – Patrona Roku 2022. Uczniowie poznali historię polskiego farmaucety i przedsiębiorcy, założyciela pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej, ale przede wszystkim wynalazcy lampy naftowej, pioniera przemysłu naftowego w Europie, rewolucjonisty i działacza niepodległościowego.

Zajęcia podzielone zostały na dwie części.W pierwszej dzieciom został przedstawiony Teatr Cieni- prezentujący życiorys i działalność Ignacego Łukasiewicza jako wynalazcy, patrioty i społecznika.

Druga część zajęć to zabawy światłem. Powstały piękne prace plastyczne, które w świetle lampy UV prezentowały się magicznie. Na zakończenie spotkań dzieci tworzyły własną lampkę.

POMOC
Close